0512-582600
Servicebureau

Servicebureau

Servicebureau

Een team van medewerkers

Op het Servicebureau werkt een team van medewerkers aan de ondersteuning van de scholen en wordt er gezorgd voor alle noodzakelijke administratie op het gebied van onder andere financiën en personeel van beide dochters.

Er is ondersteuning voor de scholen op het gebied van onderwijs, ICT, huisvesting, onderhoud, financiën, personeel en organisatie en PR en marketing.

Het Servicebureau wordt geleid door twee directeuren. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het hele reilen en zeilen van het servicebureau.

De directeuren zijn:

Petra van der Meulen, zij heeft de portefeuilles P&O, Onderwijs en kwaliteit en ICT.
Albert Jan Tiemens, hij heeft de portefeuilles Financiën, Huisvesting, (bestuurs)secretariaat en PR.