0512-582600
Raad van toezicht

Raad van toezicht

Raad van toezicht

Vacatures twee nieuwe leden RvT

Adenium is op zoek naar een ondernemende, betrokken en professioneel lid van de Raad van Toezicht, met een onderwijskundig profiel.

En de RvT van Adenium zoekt een lid met brede kennis en kunde in het sociale en onderwijskundige domein. Wij zoeken iemand met ervaring op het kruispunt van zorg en onderwijs, kinderopvang en onderwijs, IKC-ontwikkeling en brede wijkvoorzieningen die zo kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Adenium.

Bekijk hier het gehele profiel
Raad van toezicht

Vijf leden

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, die elke zes weken met het bestuur de voortgang van het strategisch beleid bespreken. Zij wordt ondersteund door de bestuurssecretaris.

Samenstelling Raad van Toezicht:

  • de heer Frans Kooiker, voorzitter
  • vacature, lid
  • mevrouw Gytha Postma, lid
  • mevrouw Ineke Grijpma, lid
  • de heer Rienk van der Meulen, lid