0512-582600
Raad van toezicht
100%
min
91%

Raad van toezicht

Raad van toezicht

Vijf leden

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden die elke zes weken met het bestuur de voortgang van het strategisch beleid bespreken. Zij wordt ondersteund door de bestuurssecretaris.

Samenstelling Raad van Toezicht:

  • de heer Frans Kooiker, voorzitter
  • vacature, lid
  • mevrouw Gytha Postma, lid
  • mevrouw Ineke Grijpma, lid
  • de heer Rienk van der Meulen, lid