Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden die elke zes weken met het bestuur de voortgang van het strategisch beleid bespreken. Zij wordt ondersteund door de bestuurssecretaris.

Samenstelling Raad van Toezicht:

de heer Frans Kooiker, voorzitter
Vacature, vice-voorzitter
mevrouw Berinda de Jong, lid
mevrouw Hammie Bosma, lid
mevrouw Ineke Grijpma, lid