0512-582600

Openbaar Onderwijs

Openbaar Onderwijs

Openbaar Onderwijs

De scholen van Openbaar Primair Onderwijs (OPO) Furore zijn scholen waar respect voor ieder individu hoog in het vaandel staat, ongeacht afkomst, religie, culturele achtergrond of sociale situatie. OPO Furore bestaat uit 22 openbare scholen die structureel samenwerken. We hebben één school voor speciaal basisonderwijs, een asielzoekersschool en een NT2 school.

Onze scholen bevinden zich op locaties in de gemeenten Smallingerland en Tytsjerksteradiel. Er zijn kleine scholen met rond de 45 leerlingen en grote scholen met rond de 300 leerlingen die deel uitmaken van onze stichting.

Daarnaast hebben we nog samenwerkingscholen. In de samenwerkingscholen zijn openbaar en christelijk onderwijs samengevoegd tot één school. In Smallingerland zijn dat: It Werflân in Rottevalle, De Diamant in Oudega, De Leister Igge in Opeinde, De Frissel in Drachtstercompangnie. In Tytsjerksteradiel is dat De Romte in Tytsjerk.