0512-582600
Ver. Christelijk onderwijs

Ver. Christelijk onderwijs

Ver. Christelijk onderwijs

Christelijk Onderwijs

Maak kennis met dé stichting voor christelijk basisonderwijs in de gemeente Smallingerland. PCBO Smallingerland e.o. staat midden in de samenleving en biedt kinderen modern onderwijs om ze goed voorbereid aan die samenleving deel te kunnen laten nemen. Professionele medewerkers bieden vanuit een protestants christelijke overtuiging een goed en veilig pedagogisch klimaat waarin leerlingen optimaal tot hun recht komen.

Ontdek wat PCBO Smallingerland e.o. voor u kan betekenen.