Vacatures schooljaar 2021 - 2022 Adenium

Vacatures schooljaar 2021 - 2022 Adenium

OPO Furore SBO it Heechôf

It Heechhôf is een openbare school voor speciaal basisonderwijs in Drachten. De ongeveer 130 leerlingen, in de leeftijd van 4 – 14 jaar, zijn geplaatst op grond van specifieke onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften.

We richten ons op de ontwikkeling van ‘hoofd, hart en handen’. We werken met een hoogwaardig onderwijsaanbod, in een schoolklimaat dat kinderen in staat stelt hun talent te ontdekken en te ontplooien en streven daarbij naar veiligheid, welbevinden en (zelf)vertrouwen voor ieder kind.

Als team zijn we met elkaar verantwoordelijk en werken nauw samen om elk kind de beste ontwikkelkansen te bieden.

In verband met de groei in leerlingenaantal zijn we op zoek naar een leerkracht voor de groep 1-2 of 3-4. Tussen de herfst- en de kerstvakantie wordt er een extra groep opgestart. Je werkt samen met een ervaren duocollega in de nieuw op te starten groep.

Kijk hier voor het gehele profiel
Vacatures schooljaar 2021 - 2022 Adenium

MEERSCHOOLS DIRECTEUR Fierkracht!

In verband met het vertrek van één van de twee directeuren is een vacature ontstaan. Deze vacature willen we toekomstgericht invullen in het belang van de ontwikkeling van de Fierkracht-scholen. We zoeken een leidinggevende met ruime ervaring in het onderwijs, ervaring met IKC ontwikkeling en verandertrajecten. Een directeur die vanuit visie, kennis en ervaring vormgeeft aan de doorontwikkeling van Fierkracht en daarnaast vanuit samenwerking en bundeling van krachten de vier scholen als één team op de kaart zet.

Kijk hier voor het gehele profiel