Vacatures

Vacatures

Directeur It Foarhûs

PCBO It Foarhûs is een enthousiaste schoolgemeenschap van rond de 140 leerlingen. De school staat in Drachten in de wijk De Trisken. Het is een veelkleurige school met oog en zorg voor elkaar. Wij laten ons inspireren door het christelijk geloof in de uitvoering van ons werk. We willen in de vorm van verhalen, vieringen, liedjes en voorstellingen het geloof aan kinderen meegeven. We willen de kinderen laten ervaren wat geloven met hen en met de wereld om hen heen kan doen. In een multiculturele samenleving is het belangrijk dat we respect hebben voor andere overtuigingen. Daarom leren we de kinderen met een open blik naar de wereld om hen heen te kijken.

Bekijk hier het gehele profiel
Vacatures

Vacature Intern Begeleider 0,6 fte voor OBS It Kruirêd te Mûnein en OBS Thrimwalda te Gytsjerk

OBS It Kruirêd en OBS Thrimwalda maken onderdeel uit van Fierkracht. Fierkracht staat voor de samenwerking van vier basisscholen in de Trynwâlden (Tytsjerksteradiel). Naast bovengenoemde scholen maken ook De Opstap te Oentsjerk en Sinnehonk te Aldtsjerk onderdeel uit van Fierkracht. It Kruirêd en Thrimwalda leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de leerlingen tot volwaardige leden van de maatschappij. Dat vraagt om professionele medewerkers in een professionele organisatie. De drie psychologische basisbehoeften van ieder mens zijn: de behoefte aan relatie, competentie en autonomie. Hierin verschilt een kind niet van volwassenen zoals leerkrachten en ouders. Om aan de basisbehoeften van elk kind te kunnen voldoen besteden de teams op beide scholen veel aandacht aan groepsvorming en individuele vorming.

Bekijk hier het gehele profiel
Vacatures

Voor meerdere scholen zijn wij op zoek naar leerkrachten

Voor meerdere scholen hebben we voor het nieuwe schooljaar 2022-2023 de volgende vacatures.

Belangstelling? Neem dan rechtstreeks contact op met desbetreffende school.

Bekijk hier het overzicht van alle vacatures