Vacatures

Vacatures

Word JIJ onze nieuwe bestuurder?

Binnenkort vertrekt 1 lid van het College van Bestuur van Adenium. Wij zijn op zoek naar een nieuwe bestuurder met een duidelijke visie op duurzame ontwikkeling van goed onderwijs en ervaring met organisatieontwikkeling, verandermanagement en bedrijfsvoering.

De bestuurder die wij zoeken is voor de directeuren een inspirerende, daadkrachtige en mensgerichte leidinggevende en is daarbij ook reflectief. Je weet te reflecteren op trends en ontwikkelingen op diverse beleidsterreinen en je weet deze te vertalen naar een krachtige en heldere positionering van Adenium.

bekijk hier het gehele profiel Solliciteren? Klik hier!
Vacatures

Directeur (0,5 fte) voor Basisschool By de Boarne

PCBO By de Boarne is een (kanjer) school waar een kind zich veilig, gezien en gewaardeerd mag voelen. Daarnaast is Building Learning Power (BLP) leidraad op de school, een wetenschappelijk onderbouwde visie op het leren: “leren is te leren”. Een team van gemotiveerde, ambitieuze medewerkers werkt vanuit een professionele houding aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Ook is er een enthousiaste en betrokken medezeggenschapsraad en activiteitencommissie actief in de school

Bekijk hier het gehele profiel
Vacatures

Orthopedagoog (0,5 fte)

Het bovenschools Zorg Advies Team van Adenium adviseert en begeleidt scholen bij de ondersteuning aan leerlingen met problemen in de ontwikkeling of het leren. Uitgangspunt hierbij is de HGW-cyclus. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het voeren van consultatiegesprekken met de scholen en Multidisciplinaire Overleggen (MDO's), met als doel om passend onderwijs aan leerlingen te realiseren. Daarnaast kunnen er psychologische onderzoeken of observaties worden verricht, om de onderwijsbehoeften van leerlingen in kaart te brengen.

Bekijk hier de gehele vacature
Vacatures

Leerkrachten gezocht voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen

OBS De Vlinderboom in Drachten en OBS Papilio in Burgum zijn NT2 scholen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Onze kinderen komen uit verschillende landen. Wij willen ze op onze scholen kleurrijke vlinders laten zijn, die zich veilig voelen en van ons een stevige basis meekrijgen waarmee ze de toekomst in kunnen vliegen. Waar dan ook ter wereld!

Kijk hier voor het gehele profiel
Vacatures

Leerkrachten Speciaal Basisonderwijs

Adenium heeft 2 (openbaar en christelijk) SBO (speciaal basisonderwijs) scholen in Drachten. De leerlingen op deze scholen zijn geplaatst op grond van specifieke onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften. We richten ons op de ontwikkeling van ‘hoofd, hart en handen’. We werken met een hoogwaardig onderwijsaanbod, in een schoolklimaat dat kinderen in staat stelt hun talent te ontdekken en te ontplooien en streven daarbij naar veiligheid, welbevinden en (zelf)vertrouwen voor ieder kind. Als team zijn we met elkaar verantwoordelijk en werken nauw samen om elk kind de beste ontwikkelkansen te bieden. We geven de kwaliteiten van alle personeelsleden ruimte om de talenten van de aan ons toevertrouwde kinderen tot bloei te laten komen.

Lees verder
Vacatures

Directeur It Foarhûs

PCBO It Foarhûs is een enthousiaste schoolgemeenschap van rond de 140 leerlingen. De school staat in Drachten in de wijk De Trisken. Het is een veelkleurige school met oog en zorg voor elkaar. Wij laten ons inspireren door het christelijk geloof in de uitvoering van ons werk. We willen in de vorm van verhalen, vieringen, liedjes en voorstellingen het geloof aan kinderen meegeven. We willen de kinderen laten ervaren wat geloven met hen en met de wereld om hen heen kan doen. In een multiculturele samenleving is het belangrijk dat we respect hebben voor andere overtuigingen. Daarom leren we de kinderen met een open blik naar de wereld om hen heen te kijken.

Bekijk hier het gehele profiel