0512-582600

Vacatures Raad van Toezicht Adenium

Wij zijn op zoek...

Vacatures Raad van Toezicht Adenium

De RvT van Adenium zoekt een lid met brede kennis en kunde in het sociale en onderwijskundige domein. Wij zoeken iemand met ervaring op het kruispunt van zorg en onderwijs, kinderopvang en onderwijs, IKC-ontwikkeling en brede wijkvoorzieningen die zo kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Adenium.

Vacatures Raad van Toezicht Adenium

Verder zoeken wij een lid met een onderwijskundig profiel. Iets voor u? Neem gerust contact met ons op.

Op deze website vindt u alle relevante informatie voor een toekomstig lid van de RvT. Ons strategisch beleidsplan, de Code Goed Bestuur die we gebruiken, alsmede het functieprofiel vindt u onder het kopje publicaties. De benoeming gaat in per 1 januari 2024 en is voor een periode van vier jaar.

Als u belangstelling hebt en naar uw idee voldoet aan het profiel, verzoeken we u een sollicitatiebrief met motivatie en CV te sturen naar de bestuurssecretaris, de heer A.J. Tiemens:
De sluitingsdatum is 25 juni 2023. De ontvangst van uw brief wordt bevestigd.


In de week van 5 juli zal de selectiecommissie de eerste ronde gesprekken houden met potentiële kandidaten voor de vacature voor lid onderwijskundig profiel.


In de week van 12 juli zal de selectiecommissie de eerste ronde gesprekken houden met potentiële kandidaten voor de vacature voor lid met breed maatschappelijk profiel


Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot de bestuurssecretaris.